Бул Купуялык саясаты (мындан ары - Саясат) колдонуу эрежелерин белгилейт vse-o-tattoo.ru (мындан ары - Компания) сайттын колдонуучуларынан алынган жеке маалымат vse-o-tattoo.ru (мындан ары Колдонуучулар деп аталат). Бул Купуялык саясаты бардык сайт колдонуучуларына тиешелүү.

Жеке маалыматтарды коргоо боюнча кошумча эрежелер Колдонуучулардын айрым категорияларына (мисалы, Кардарларга же Кардарларга) карата колдонулушу мүмкүн. Саясаттын текстинде табылган бардык терминдер жана аныктамалар Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык чечмеленет (тактап айтканда, "Жеке маалыматтар жөнүндө" Федералдык Мыйзамы.) Саясаттын тексти Интернетте Колдонуучулар үчүн дайыма жеткиликтүү. .

Колдонуучулар бул Саясатта сүрөттөлгөндөй жеке маалыматтарын иштетүүгө ачык макул болушат. Сайттын колдонулушу Колдонуучунун Саясатка жана маалыматты иштетүүнүн көрсөтүлгөн шарттарына сөзсүз макулдугун билдиришин билдирет. Колдонуучу Саясаттын шарттарына макул болбосо, Колдонуучу Сайтты колдонбошу керек.

Жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук

1. Мен жеке маалыматымды эч кандай эскертүүсүз жана чектөөлөрсүз иштетүүгө макулдугумду билдирем жана мындай макулдук берүү менен мен эркин, өз каалоом жана жеке кызыкчылыктарым үчүн аракет кылаарымды ырастайм.

2. Менин жеке маалыматтарымды кийин аларды Компания тарабынан кайра иштетүү үчүн берүүнүн максаты - маалымат жана консультациялык кызматтарды алуу.

3. Мен түшүндүм жана макулдугум, бул максаттарга жетүү үчүн керектүү болгон жеке маалыматымды иштетүү үчүн, автоматташтыруу куралдарын колдонуу менен да, аларсыз, анын ичинде чектөөсүз: чогултуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), үчүнчү жактардан алуу, колдонуу, жайылтуу (анын ичинде өткөрүп берүү), жеке маалыматты жекечелештирүү, блокировка кылуу, жок кылуу, чек арадан өткөрүп берүү, ошондой эле башка аракеттерди жүзөгө ашыруу менин жеке маалыматтарым, 152 -жылдын 27.07.2006 -июлундагы NoXNUMX "Жеке маалыматтар жөнүндө" Федералдык Мыйзамынын нормаларын эске алуу менен

4. Менин колум менен бул макулдукка кол коюу (тийиштүү кутуга белгини коюу же кол менен киргизилген байланыш маалыматы бар форманы толтуруу үчүн төмөнкү баскычты басуу аркылуу) төмөнкү жеке маалыматтарга тиешелүү: аты; байланыш телефону; электрондук почта дареги (E-mail), автоматтык түрдө чогултулган маалыматтар (IP-дарек, кукилер, географиялык жайгашуу жөнүндө маалымат, журналдар жана веб-баракча жана сервер аркылуу берилүүчү маалыматтар), ошондой эле мен берген башка маалыматтар.

5. Компания мен берген жеке маалыматтардын тууралыгын текшербейт. Компания мен берген жеке маалымат чындык жана жетиштүү деп ойлойт. Мен үчүнчү жактын жеке маалыматтарын колдонуудагы мыйзамдарга ылайык камсыздоо үчүн жооптуу экенимди түшүнөм.

6. Мен маалымат жана консультациялык кызматтарды көрсөтүү максатында Компания тарабынан үчүнчү жактарга менин жеке маалыматтарымдын ачылышына макулдугумду билдирем. Жеке маалыматтар Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык өткөрүлөт. Эгерде компания менин жеке маалыматтарымды үчүнчү жактарга өткөрүп берсе, үчүнчү жактардан менин жеке маалыматымдын купуялуулугун сактоону талап кылат.

1. Компания тарабынан иштетилген Колдонуучулардын жеке маалыматы

1.1. Сайт Саясатта көрсөтүлгөн максаттар үчүн Колдонуучулардын жеке маалыматтарын, Колдонуучуларга тиешелүү техникалык жана башка маалыматтарды чогултат, жетет жана колдонот.

1.2. Техникалык маалымат жеке маалымат эмес. Компания колдонуучуну аныктоо үчүн кукилерди колдонот. Кукилер - бул Колдонуучунун кайсы беттерге киргени жана Колдонуучунун бетте өткөргөн убактысы жөнүндө маалыматты камтыган Колдонуучунун ишмердүүлүгү тууралуу маалыматты иштетүү үчүн Компанияда бар текст файлдары. Колдонуучу браузердин жөндөөлөрүндө кукилерди колдонуу мүмкүнчүлүгүн өчүрө алат.

1.3. Ошондой эле, техникалык маалымат Колдонуучунун аппаратында орнотулган программалык камсыздоону колдонуу менен Сайтты колдонуу процессинде Компанияга автоматтык түрдө берилүүчү маалыматты билдирет.

1.4. Колдонуучунун жеке маалыматтары Колдонуучу Сайтта катталууда жана Сайтты кийин пайдаланууда Компанияга берген маалыматты билдирет. Компанияга берилиши керек болгон маалымат өзгөчө жол менен белгиленет. Колдонуучу камсыз кылуу үчүн керектүү маалымат: аты-жөнү, e-mail дареги жана телефон номери. Башка маалыматтар Колдонуучу тарабынан анын каалоосу боюнча берилет.

1.5. Компания ошондой эле жеке маалыматтын субъекти тарабынан ачык жарыяланган же мыйзамга ылайык жарыяланууга тийиш болгон маалыматтарды иштете алат.

1.6. Иштетилген жеке маалыматтардын мазмуну жана көлөмү аларды иштеп чыгуунун айтылган максаттарына карата ашыкча эмес.

1.7. Компания Колдонуучу тарабынан берилген жеке маалыматтын тууралыгын текшербейт жана анын укук жөндөмдүүлүгүнө баа бере албайт. Бирок, Компания Колдонуучу өзү жөнүндө ишенимдүү жана жетиштүү жеке маалыматты берет деп болжолдойт жана бул маалыматты жаңыртып турат.

2. Колдонуучулардын жеке маалыматын иштетүү максаттары

2.1. Компания 2.2 -пунктта көрсөтүлгөн максаттар үчүн техникалык маалыматты жашыруун колдонот.

2.2. Жеке маалыматтарды чогултуудагы Компаниянын негизги максаты - Колдонуучуларга маалымат жана консультациялык кызматтарды көрсөтүү. Колдонуучулар Компания өздөрүнүн жеке маалыматтарын төмөнкүлөргө колдоно алаарына макул болушат.

 • көрсөтүлгөн кызматтардын алкагында тарапты идентификациялоо;
 • Колдонуучулардын талабы боюнча кызматтарды жана кардарларды колдоо;
 • Колдонуучулар менен келишимдерди жана макулдашууларды аткаруу;
 • талаш -тартыштарды чечүү, укук коргоо же башка мамлекеттик органдардагы кызыкчылыктарды коргоо;
 • алдамчылык иштерди аныктоо жана бөгөт коюу;
 • кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу, Сайттын колдонулушунун оңойлугу, өнүгүүсү, техникалык көйгөйлөрдү же коопсуздук көйгөйлөрүн жоюу;
 • кызматтарды кеңейтүү жана жакшыртуу, кызматтардын мазмуну жана жарнамалоо үчүн талдоо;
 • Колдонуучулардын маалыматтык артыкчылыктарынын негизинде кызматтар, максаттуу маркетинг, кызматтарды жаңыртуу жана жарнак сунуштары жөнүндө Колдонуучуларга маалымат берүү;
 • максаттуу жарнак материалдары; электрондук почта, чалуулар жана SMS аркылуу жеке маркетинг билдирүүлөрдү жөнөтүү;
 • жеке маалыматтарды салыштыруу, алардын тууралыгын ырастоо жана мыйзамда каралган учурларда үчүнчү жактар ​​тарабынан текшерүү;
 • анонимдүү маалыматтарга негизделген статистикалык жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүү.

3. Колдонуучулардын жеке маалыматын иштетүүнүн жана аны үчүнчү жактарга берүүнүн шарттары жана ыкмалары

3.1. Колдонуучу Сайтта катталуу же тиркеме жөнөтүү аркылуу өзүнүн жеке маалыматын иштетүүгө макул болот.

3.2. Колдонуучунун жеке маалыматын иштетүү Колдонуучунун жеке маалыматын чогултуу, эсепке алуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), казып алуу, колдонуу, өткөрүп берүү (бөлүштүрүү, камсыздоо, жетүү), ичи жекелештирүү, бөгөттөө, жок кылуу, жок кылуу дегенди билдирет. маалыматтар.

3.3. Колдонуучунун жеке маалыматына карата, анын конфиденциалдуулугу сакталат, эгерде Колдонуучу адамдардын чектелбеген санына жалпы кирүү үчүн өзү жөнүндө маалыматты ыктыярдуу түрдө берсе.

3.4. Компаниядан жеке маалыматтарга ээ болгон үчүнчү жактар, эгер федералдык мыйзамда башкача каралбаса, жеке маалыматтын субъектисинин макулдугусуз үчүнчү жактарга жарыя кылбоого жана жеке маалыматтарды жайылтпоого милдеттүү.

3.5. Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгуу Россия Федерациясынын аймагындагы маалымат базаларын колдонуу менен аралаштырылган түрдө жүргүзүлөт. Маалыматтарды чек арадан өткөрүү жок.

3.6. Коом төмөнкү учурларда Колдонуучунун жеке маалыматын үчүнчү жактарга берүүгө укуктуу:

 • Колдонуучу мындай аракеттерге макулдугун берди;
 • которуу Колдонуучу Сайттын белгилүү бир кызматын колдонуу үчүн же Колдонуучу менен белгилүү бир келишимди же келишимди аткаруу үчүн зарыл;
 • Россия Федерациясынын мыйзамдарында белгиленген негиздерде жана тартипте мамлекеттик бийликтин ыйгарым укуктуу органдарына өткөрүп берүү;
 • мындай өткөрүп берүү бизнести сатуунун же башка өткөрүп берүүнүн бир бөлүгү катары (толугу менен же жарым -жартылай) ишке ашат, ал эми ал алган жеке маалыматка карата ушул Саясаттын шарттарын сактоо боюнча бардык милдеттенмелер сатып алуучуга өткөрүлүп берилет;
 • аудитти жүргүзүү максатында маалыматтарды берүү;
 • Колдонуучу Коом менен болгон келишимдердин жана келишимдердин шарттарын, ушул Саясатты же конкреттүү кызматтарды колдонуу шарттарын камтыган документтерди бузган учурларда, коомдун же үчүнчү жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында;
 • Колдонуучунун жеке маалыматын идентификациялоо жолу менен иштетүүнүн натыйжасында анонимдүү статистикалык маалыматтар алынган, алар үчүнчү жакка изилдөө, жумуш же кызмат үчүн Компаниянын атынан берилет.

4. Жеке маалыматты өзгөртүү жана жок кылуу. Милдеттүү маалымат сактоо

4.1. Колдонуучу каалаган убакта өзүнүн жеке эсебиндеги жеке маалыматтарды түзөтүү функциясын колдонуу менен же веб -сайтта көрсөтүлгөн байланыштар аркылуу Компания менен байланышып, ага же анын бир бөлүгүнө берилген жеке маалыматты өзгөртө (жаңыртып, толуктап) алат.

4.2. Бюллетендерди жана жарнак материалдарын алууга макулдук Колдонуучу тарабынан каалаган убакта сайттагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен жокко чыгарылышы мүмкүн.

4.3. Жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдукту Колдонуучу каалаган убакта Компанияга жеке эсеп же Сайтта көрсөтүлгөн байланыштар аркылуу билдирүү жөнөтүү аркылуу жокко чыгара алат, жана компания жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотууга жана аны жок кылууга милдеттүү. 5 -ж. No 25 "Жеке маалыматтар жөнүндө" Федералдык Мыйзамынын 152 -беренесинин 26.07.2006 -бөлүгү

4.4. Колдонуучу 4.1, 4.2 пункттарына байланыштуу апелляция же суроо жөнөткөн учурда, Компания 5 (беш) жумушчу күндүн ичинде жеке маалыматтар менен керектүү аракеттерди көрөт.

4.5. Эгерде жеке маалыматтын субъекти жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугун артка кайтарса, анда Россия мыйзамдары уруксат берген учурларда Компания жеке маалыматтарды иштеп чыгууну улантууга укуктуу.

4.6. Эгерде жеке маалыматтын предмети жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугун артка кайтарса, Колдонуучу бул Компаниянын кызматтарын көрсөтүүнүн мүмкүн эместигине алып келерин түшүнөт.

4.7. Компания жеке маалыматтарды иштетүү максаттарына жеткенге чейин Кардардын жеке маалыматтарын, техникалык маалыматтарын жана башка маалыматтарын иштетет.

5. Колдонуучунун жеке маалыматын коргоо үчүн колдонулган чаралар

5.1. Компания Колдонуучунун жеке маалыматын уруксатсыз же кокусунан жетүүдөн, жок кылуудан, өзгөртүүдөн, блокировкалоодон, көчүрүү, таратуудан, ошондой эле аны менен бирге үчүнчү жактардын башка мыйзамсыз аракеттеринен коргоо үчүн зарыл жана жетиштүү укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрөт.

5.2. Автоматташтырылган тутумдардын интерфейсин колдонуу менен Колдонуучунун өзү берген суроо -талаптын жыйынтыгы боюнча маалымат берүү учурларын кошпогондо, Компания жеке маалыматтарды бир гана автоматта иштетүүнүн негизинде Колдонуучулардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын козгогон чечимдерди кабыл албайт. .

5.3. Юридикалык жактан маанилүү чечимдерди кабыл алууда, үчүнчү жактардын Колдонуучулары менен өз ара аракеттенүү, Компаниянын талабы боюнча, Колдонуучулар менен болгон келишимдерди аткаруу үчүн же Колдонуучулардын өтүнүчү боюнча, жеке маалыматтарды автоматташтырылбаган түрдө иштетүү максаттарына жараша өлчөмдө жүзөгө ашырылат. мындай өз ара аракеттенүү жана башка маалыматтардын коопсуздук талаптарына ылайык, иштетүүгө таасирин тийгизбейт.

5.4. Жеке маалыматтар жоголгон же ачыкка чыккан учурда, Компания Колдонуучуга жеке маалыматтардын жоголушу же ачыкка чыгышы жөнүндө маалымдайт.

5.5. Компания Колдонуучу менен биргеликте Колдонуучунун жеке маалыматтарынын жоголуп кетишинен же ачыкка чыгышынан келип чыккан жоготууларды же башка терс кесепеттерди болтурбоо үчүн бардык зарыл чараларды көрөт.

5.6. Жеке маалымат жоголгон же ачыкка чыккан учурда, эгерде бул жеке маалымат:

 • аны жоготууга же ачыкка чыгарууга чейин коомдук менчикке айланган;
 • үчүнчү жактан Компания алганга чейин алынган;
 • Колдонуучунун макулдугу менен ачылган;
 • компетенттүү мамлекеттик органдын же соттун актысына ылайык ачылган.

6. Талаштарды чечүү

6.1. Бул эрежелерди колдонууга байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон бардык талаштар жана пикир келишпестиктер, мүмкүн болсо, Тараптар тарабынан сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет. Талаштарды сотко чейинки (доо) чечүү жол-жобосун сактоо милдеттүү болуп саналат. Талапка жооп жөнөтүү мөөнөтү аны Тарап алган күндөн тартып 10 (он) иш күн.

6.2. Бул Саясат менен жөнгө салынуучу мамилелерден келип чыгуучу бардык мүмкүн болгон талаштар Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипте, Россиянын мыйзамдарынын нормаларына ылайык, Колдонуучунун жайгашкан жерине карабастан чечилет.

6.3. Эгерде Тараптар өз ара макулдашууга келишпесе, анда келип чыккан талаш Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык Кемерово шаарынын Арбитраждык сотунда чечилет.

7. Кошумча шарттар

7.1. Коом бул Купуялык саясатына Колдонуучунун макулдугусуз өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

7.2. Жаңы Купуялык саясаты, эгерде Купуялык саясатынын жаңы редакциясында башкача каралбаса, Компаниянын сайтына жайгаштырылган учурдан тартып күчүнө кирет.

7.3. Мындай өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин Сайтты колдонууну улантуу Колдонуучунун мындай өзгөртүүлөргө макулдугун тастыктайт.

7.4. Ушул Саясат боюнча бардык сунуштарды же суроолорду Колдонуучу администрацияга Сайт аркылуу же info@vse-o-tattoo.ru дарегине жөнөтүүгө укуктуу.

7.5. Бул купуялык саясатын кабыл алуу менен, сиз да макул болосуз Купуялык саясаты жана колдонуу шарттары Google.