9 чоку

Мазмуну:

9 чоку

9 күрөктүн мааниси

Тогуздун саны өлүм дегенди билдирет... Бул палубадагы эң начар карталардын бири. Тогуз күрөк туугандын, достун, душмандын же кайдыгер адамдын өлүмүн билдириши мүмкүн. Эң жаманы, бул ата-энеңдин, жубайыңдын, атүгүл өзүңдүн өлүмүңдү билдире алат.

Жалпысынан тогузга жакын

Тогуз - бул карта костюмунун тогуз символун билдирген оюн картасы. Оюн карталарынын толук палубасы төрт тогуздан, ар бир костюмдун биринен (9 союл, 9 дап, 9 жүрөк жана 9 күрөк) турат.

9 күрөк картасынын маанисин жогорудагы түшүндүрмө абдан жалпы. Бул "окуу" карталарынын көптөгөн ар кандай мектептер бар экенин эстен чыгарбоо керек - алардын маанилери адамдын жеке көз карашына жана ийкемдүүлүгүнө жараша абдан ар кандай болушу мүмкүн.

Келгиле, эстейли! Төлгө же "окуу" карталарына шектенүү менен мамиле кылуу керек. ????