баш сөөк

Шекспирдин Гамлетиндеги эң эсте каларлык көрүнүш – даниялык ханзаада өзүнүн мурдагы кызматчысынын баш сөөгүн кармап турган учуру. Баш сөөк (өлүмдүн башы) илгертен эле өлүмдүн символу болуп келген. Бул баарыбыздын жөн эле сөөктөр экенибизди, ал эми жашоонун өткөөл экенин эске салат. 16. Өрүү. Атактуу Грим Ороктун өзү көбүнчө орок менен сүрөттөлөт. Орок — узун тутканын учуна таянган курч, ийилген бычактын бир түрү. Бул бутпарастардын оруп-жыюу аземдеринен келип чыгат, бирок тирүү адамдар да "азайган" деген имиштер бар.