Кара лента

Кийимге илинген кара кездемеден жасалган бул кичинекей буюм жесирди же жесирди жоктоо фактысын билдирет. Акылдуу дресс-код, жакын адамынын өлүмүнө мүнөздүү болгон кайгыны чагылдырган социалдык код.