SPQR

SPQR

SPQR латын аббревиатурасы SPQR Бул "Рим Сенаты жана эли" дегенди билдирет. Бул аббревиатура Байыркы Рим Республикасынын өкмөтүнө жана ушул күнгө чейин Римдин расмий гербине киргизилген . 

Ал ошондой эле Рим легиондорунун эстеликтерине, документтерине, тыйындарына же баннерлерине көрүнгөн.

Бул аббревиатуранын так келип чыгышы белгисиз, бирок ал биздин заманга чейинки 80-жылдары Рим Республикасынын акыркы күндөрүндө колдонула баштаганы документтештирилген. Бул аббревиатураны колдонгон акыркы император Константин I болгон, ал биринчи христиан императору болгон жана 337-жылга чейин башкарган.